Covid-19 tiltak

Ved Joh Einar Solhaug
Oppdatert 
(13.03.2020)


Regjeringen har gått ut med flere tiltak som skal redusere smitte, som vi støtter opp under.


Det er viktig å understreke at vår virksomhet vil fortsette som før, men samtidig må vi ta forhåndsregler både for deg som kunde og våre ansatte.


For å hindre korona virus har vi innført følgende tiltak. 

Utstyr som leveres hos oss ved personlig oppmøte vil bli håndtert i egen mottakssone for service, logistikk og utlevering.

Vi fokuserer spesielt på rengjøring av alt utstyr både før og etter service, demonstrasjoner og utlån.

Norgeodesi utsetter alle utenlandsreiser, konferanser og større arrangement.

Vi tilbyr demonstrasjoner med maks fem personer, der 1 meter avstand er mulig og har rutiner på rengjøring av utstyr. All reiseaktivitet skjer med bil. Det vil også legges til rette for at møter kan tas via web/telefon når det er mulig.


Vi har selvsagt også ekstra fokus på renhold og hygiene på våre kontorer.

Vi følger situasjonen tett og de råd myndighetene gir videre.