Interiør laser system

QML800G

QML800G Quickmark Layout System er en helt ny måte å sette ut nye intriør punkter. Systemet bruker to laserstråler som markerer en synlig "X" på valgt punkt med tydelige grønne laserstråler. Laserene styres med et intuativ Android nettbrett. Brukeren bare velger ønsket punkt og laserene vil automatisk finne punktet. Det er raskt, effektivt og krever ingen spesiell opplæring.

 

Les mer