10:00 - Velkommen/kaffe

10.20 - Nyheter og produkter fra Trimble og Spectra
GPS/GNSSBygg/anleggslasereDrone/UAVTotalstasjoner m.m.

10.40 - Fra GPS måling til ferdig SOSI og NVDB - enkelt og effektivt

11:00 - TBC programvare for landmålingsdata, masseberegning, SOSI, dokumentasjon, rapporter m.m.

11:30 - LUNSJ

12:15 - Trimble SX10 Scanning TOTALSTASJON – Kikkerten for alt

12:45 - Demonstrasjoner inne/ute av Trimble SX10, GPS/GNSS, målebøker/Tablet, programvare for økt produktivitet

14:00 - Takk for i dag