Posisjonstjenester - VRS

CPOS

CPOS er en landsdekkende posisjonstjeneste der du kan bestemme GPS/GNSS posisjonen din med centimeters nøyaktighet uten behov for egen basestasjon.

 

Les mer

DPOS

DPOS er en posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med desimeters nøyaktighet.

 

Les mer