• Import format - ArcGIS XML
  • Export format - ArcGIS XML, KML/KMZ og CSV
  • Web-Interface
  • Motta VRS korreksjoner 
  • Samle punkt, linje og areal med attributter
  • Google Maps bakgrunnskart
  • Android, IOS og Windows Mobile 6.5

 

 Video linker

Trimble TerraFlex intro