Image Asset
Logg inn for å se priser / be om pristilbud.

Hvordan fungerer VRS Now

VRS-tjenesten består av korreksjonsdata som mottas i sanntid. Med utgangspunkt i mottatte korreksjoner, kan brukerens GPS /GNSS mottaker beregne sin posisjon nøyaktig til enhver tid.

Korreksjonene er tilgjengelig via internett (typisk via  GSM modem i GNSS/målebok). CPOS-tjenesten forutsetter at kunden har tegnet telefonabonnement (for eksempel dataabonnement med en teleoperatør. Kostnader ved telefonabonnementet kommer derfor i tillegg. 
Det er også mulig å koble seg opp via WIFI i måleboka med bruk av ICE-nett eller andre trådløse nettverk.

VRS-systemet beregner en virtuell referansestasjon (VRS) på bakgrunn av data fra permanente geodetiske stasjoner og brukers posisjon. Brukers roverutstyr vil oppfatte VRS-dataene som om de var data fra en fysisk basestasjon like ved.

- Landsdekkende referansenett for nøyaktig posisjonering
- Nøyaktig i grunnriss 8-14 mm (1 sigma)
- Nøyaktighet i høyde 20-36 mm (1 sigma)